Nota Kata Nama Khas


KATA NAMA KHAS

  •  Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untukmenyebut nama sesuatu         benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa

  •  Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang.
  •  Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan.
  •  Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas.

  •  Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis denganhuruf besar.

1 comment: