Nota Kata Adjektif

Kata Adjektif

KATA ADJEKTIF

  • Kata adjektif ini bertujuan menerangkan sifat manusia , benda,barangdan sebagainya.
  • Kata adjektif mempunyai peranan-peranan tertentu , iaitu:

  • Kata penegas boleh disertakan ketika menggunakan kata adjektif seperti sangat, paling dan amat .
  • Kata adjektif dapat dibahagikan kepada bebrapa jenis berikut:1 comment: