Latihan Tatabahasa ( diambil daripada buku teks )

 1. Q1.) Azli akan tetap menujukan ibunya __________ ibunya bersetuju dengan cadangan itu.

 2. A lalu
  B selagi
  C walaupun
  D sehingga

 3. Q2.) Faiz gemar bermain hoki, bola sepak __________ bola tampar.

 4. A serta
  B tetapi
  C namun
  D malahan

 5. Q3.) __________ minyak sawit mentah negara berjaya ditingkatkan bagi tempoh tujuh tahun berturut-turut.

 6. A Keluaran
  B Pengeluar
  C Pengeluaran
  D Mengeluarkan

 7. Q4.) Planetarium Negara Malaysia __________ saya kunjungi lagi.

 8. A belum
  B sudah
  C pernah
  D sedang

 9. Q5.) Kapten kapal angkasa sedang __________ stesen kapal angkasa.

 10. A berhubung
  B berhubungan
  C menghubungi
  D menghubungkan

 11. Q6.) Negara __________ giat memajukan bidang sains angkasa.

 12. A akan
  B masih
  C hendak
  D sedang

 13. Q7.) Malaysia telah __________ satelit komunikasinya di ruang angkasa.

 14. A berhubung
  B berhubungan
  C menghubungi
  D menghubungkan

 15. Q8.) Sains angkasa __________ masa depan yang gemilang di Malaysia.

 16. A mendapat
  B merupakan
  C mempunyai
  D merasakan

 17. Q9.) Angkasawan Negara __________ membuktikan keupayaannya.

 18. A mesti
  B pernah
  C sedang
  D masih

 19. Q10.) Angkasawan itu __________ di luar kapal angkasanya.

 20. A terawang-awang
  B terlayang-layng
  C terbayang-bayang
  D tergoyang-goyang

No comments:

Post a Comment