Nota Kata Ganti Nama

Nota Kata Ganti NamaKATA GANTI NAMA 

 • Kata ganti nama ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama orang atau benda.
 • Kata ganti nama terbahagikan kepada enam jenis , iaitu:
          kata ganti nama diri
          kata ganti nama singkat
          kata ganti nama tunjuk
          kata ganti nama tanya 
          kata ganti nama tempat 
          kata ganti nama tak tentu 

KATA GANTI NAMA DIRI
 • Kata ganti nama diri digunakan untuk menggantikan nama sesorang.
 • Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga jenis, iaitu:
           kata ganti nama diri pertama 
           kata ganti nama diri kedua 
           kata ganti nama diri ketiga
 • Kata ganti nama diri boleh terdiri daripada bentuk tunggal (satu) dan bentuk jamak (lebih daripada satu)

KATA GANTI NAMA DIRI PERTAMA
 • Kata ganti nama diri pertama digunakan untuk menggantikan nama diri sendiri apabila bercakap dengan orang lain.
 • Contoh kata ganti nama diri pertama 


KATA GANTI NAMA DIRI KEDUA
 • Kata ganti nama diri pertama digunakan untuk menggantikan nama orang yang dilawan bercakap.
 • Contoh kata ganti nama diri kedua


KATA GANTI NAMA DIRI KETIGA
 • Kata ganti nama diri pertama digunakan untuk menggantikan nama orang yang diperkatakan .
 • Contoh kata ganti nama diri ketiga


KATA GANTI NAMA SINGKAT 
 • Kata ganti nama diri singkat ialah kata ganti nama diri yang disingkatkan.
 • Kata ganti nama diri singkat mestilah dicantumkan dengan perkataan yang menerima perkataan ini, sama ada di depan atau di belakang.
 • Contoh kata ganti nama diri singkat 


KATA GANTI NAMA TUNJUK
 • Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan sesuatu seperti manusia, haiwan, benda dan tempat.
 • Contoh kata ganti nama tunjuk:
KATA GANTI NAMA TANYA
 • Kata ganti nama tanya digunakan untuk membentuk ayat tanya.
 • Tandatanya (?)mesti diletakkan pada akhir ayat tanya.
 • Contoh kata ganti nama tanya:


KATA GANTI NAMA TEMPAT
 • Kata ganti nama tempat digunakan untuk menggantikan nama tempat.
 • Contoh kata ganti nama tempat:


KATA GANTI NAMA TAK TENTU
 • Kata ganti nama tak tentu digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda, perkara,masa atau sesorang yang tidak tentu.
 • Contoh kata ganti nama tak tentu
No comments:

Post a Comment