Nota Kata Kerja

Kata Kerja
1.Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan perbuatan .
2. Kata kerja terbahagi kepada dua jenis ,iaitu:
    a) kata kerja transit
    b) kata kerja tak transit

Kata Kerja Transit
1.Kata kerja transit ialah kata kerja yang diikuti objek atau penyambut.Objek tersebut mestilah daripada  
   golongan kata nama.
2.Kata kerja transit menunjukkan perbuatan yang dilakukan terhadap objek dan pelaku menjadi tajuk ayat
   atau terletak pada pangkal ayat.
Kata kerja transit terbahagi kepada dua jenis berikut:Kata Kerja Tak Transit
1.Kata kerja tak transit ialah kata kerja yang tiada objek atau penyambut kata nama .
2. Kata kerja tak transit berbeza dengan kata kerja transit kerana kata kerja ini tidak boleh ditukar
    menjadi  ayat pasif
3.Kata kerja tak transit terbahagi kepada dua jenis berikut:

1 comment: