Monday, 24 September 2012

Mari Belajar
MARI BELAJAR KATA NAMA AM 
Latihan 
Senaraikan  kata nama am bagi setiap kategori.
 A Kata nama Am 
     Manusia 


                                   
                                                       B Kata nama Am 

   Tumbuhan                          
                                                                          
             
                      

C.Kata nama Am 

     Haiwan
                                                  

                             


D Kata nama Am 
     Tempat
                                                                           
   
                                    E Kata nama Am 
    Benda

                                         

        
                                                        KATA NAMA AM 


Video ini sesuai dan dapat dijadikan Latihan Pengukuhan bagi murid-murid.Guru boleh minta murid menyanyikan lagu sambil mencarikan Kata Nama Am  yang terkandung dalam lagu .

 KATA NAMA KHAS
    


                        
                                     Powerpoint kata nama khas from Joey Lin

Power point ini direka untuk mengaitkan pengetahuan sedia ada murid iaitu murid nyayikan lagu bangun pagi sambil carikan kata nama Am .Dengan pengajaran guru yang lalu, pembelajaran akan menjadi  lebih bermakna serta menyeronokkan kerana perkaitan dibuat antara pelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada murid-murid.

 KATA GANTI NAMA


                       
                                                   Kata ganti nama from thespeedone


KATA KERJA


                        
KATA ADJEKTIF –MEMBINA CERITA RINGKAS


Perhatikan gambar yang di bawah ini. Bagaimanakah kamu boleh mencipta sebuah cerita ringkas mengenai pemuda ini?


* Kamu boleh senaraikan terlebih dahulu  seberapa banyak kata-kata adjektif yang boleh  kamu fikirkan tentang lelaki ini *

Sebuah contoh Cerita Ringkas tentang pemuda ini boleh 

berbentuk seperti yang berikut:-KATA HUBUNGKATA TANYA 


                                 
                                                 Kata tanya from Sekolah Rendah Park View  PANDUAN PENGAJARAN GURU TAHUN 3  

               
                                                  Panduan guru bm sk tahun 3 from cikguwanida

  KATA ADJEKTIF