Latihan Kata Tanya

Latihan Kata Tanya

           LATIHAN KATA TANYA 1 
1. Juliana tinggal di _____________ sekarang
      A apa                      B siapakah
      C mana                   D Manakah 


2. _____________ agaknya mereka akan sampai?
      A Bagaimanakah     B Bilakah
      C Mengapakah       D Apakah


3. Pelajaran kamu di sekolah ____________?
      A mana                     B mengapa
      C berapa                   D bagaimana


4. _____________ budak-budak itu menjerit ketakutan i?
      A Bila                        B Adakah
      C Mana                    D Mengapakah

5. Yang berbual dengan Karen tadi ____________?
      A siapa                     B bila
      C mana                     D mengapa 


         LATIHAN KATA TANYA 2

1 comment: