Latihan Kata Hubung

Latihan Kata Hubung

LATIHAN KATA HUBUNG 1


1. Dia  tidak  mahu  pergi  berjumpa  dengan   doktor________demam.
    A  sementara           C  lalu
    B  agar                    D   walaupun

2. Adiknya  bijak________rajin.
    A  hingga                 C   serta
    B  setelah                 D   kerana

3. Puah  Esah  menjahit  baju________menunggu  anaknya  pulang.
    A  sementara            C  meskipun
    B  sesudah                D   supaya

4. Pokok  bunga  itu  akan  layu_________mendapat  air  yang   mencukupi.
    A  kerana                 C    melainkan
    B  sementara             D  seraya

5. Emak  menudung  lauk  itu_________tidak  dihinggapi  lalat.
    A  supaya                  C   kerana
    B  lalu                        D   selama

6. Buku  ini  sesuai  untuk  pelajar  sekolah   menengah________tidak  sesuai  untuk  murid  sekolah    
    rendah.
    A  kerana                  C   sementara
    B  tetapi                     D   sewaktu

7. Jangan  guna  lif  untuk  melarikan  diri__________berlakunya   sesuatu  kebakaran.
    A  tetapi                     C   serta
    B  selagi                     D   sewaktu

8. ________mereka  sampai,adik  saya  sedang  bermain  di   padang.
   A  Sekiranya               C   Semasa
   B  Sungguhpun            D  Manakala

9. Buatlah  kerja  itu________selesai.
   A  serta                       C   sehingga
   B  manakala                 D   seandainya

10. Sivam  terpijak  kulit  tembikai________tersungkur.
      A  lalu                       C   sambil
      B  selagi                    D   tetapi

JAWAPAN:
1.D  2C  3A   4A   5A
6B   7B   8C   9C 10 A

LATIHAN KATA HUBUNG 2

1 comment:

  1. Cikgu latihan ini sama dengan pengajaran hari itu.

    ReplyDelete